Organisation

Sidst opdateret 18/05/2021
Bornholms Lufthavn er en statslufthavn, hvis administration drives af Trafikstyrelsen, mens lufthavnen selv driver sin operationelle drift.
Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler, normer og bestemmelser vedr. luftfartens sikkerhed og security-aktiviteter.