Whistleblower-ordning

Whistleblower-ordning

Her finder du Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens whistleblower-ordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Bornholms Lufthavn.

Ordningen er henvendt til eksterne interessenter som f.eks. borgere, virksomheder, ansøgere, certifikatholdere, tilsynsobjekter, leverandører, konsulenter og andre med relation til Bornholms Lufthavn, og til medarbejdere internt i lufthavnen. 

Du kan indberette:

  • økonomisk kriminalitet: bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.

  • myndighedsudøvelse: bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd, magtfordrejning mv.

  • miljø: væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.

  • arbejdsmiljø og sikkerhed: overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.

  • andet: grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler.

 

Gå til whistleblower-ordningen (nyt vindue)

Vær opmærksom på, at Whistleblower-ordningen kan tilgås fra alle nyere browsere; Chrome, Edge, Safari, Opera eller Firefox. Den kan ikke tilgås fra Internet Explorer.