Lufthavnens energiforbrug

Lufthavnens energiforbrug

Bornholms Lufthavn har udarbejdet energihandlingsplan og medvirker til at ministerområdet samlet set kan leve op til Transport- og Energiministeriets energimålsætning.

Bornholms Lufthavn og alle Transport- og Energiministeriets øvrige institutioners energihandlingsplaner er lagt ind i et program TEMs SAVE program.
Programmet beregner udviklingen i energiforbruget og opnåede energibesparelser i de enkelte institutioner og i det samlede ministerområde.

Energimålsætningen og status for fremdriften i energiarbejdet i institutionerne evalueres en gang årligt i forbindelse med opdatering af institutionernes handlingsplaner.